ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

PRÁVA A POVINNOSTI: CO MŮŽETE A NEMŮŽETE POŽADOVAT V NÁJEMNÍ SMLOUVĚ

Publikováno: 6.3.2024

Nájemní smlouva je základním dokumentem, který definuje vztah mezi nájemcem a pronajímatelem. Je důležité, aby obě strany rozuměly svým právům a povinnostem, které z této smlouvy plynou. V tomto článku se podíváme na to, co můžete a nemůžete požadovat v nájemní smlouvě.

Práva nájemce

Právo na bydlení - Nájemce má právo užívat nemovitost po dobu trvání nájemní smlouvy bez neoprávněných zásahů.

Právo na informace - Nájemce má právo být informován o všech podmínkách a změnách týkajících se nájmu.

Právo na ochranu - Nájemce má právo na ochranu před neoprávněným vyhoštěním a nespravedlivými podmínkami.

Povinnosti nájemce

Platba nájmu - Nájemce je povinen platit nájem v dohodnuté výši a termínech.

Údržba nemovitosti - Nájemce je povinen udržovat nemovitost v dobrém stavu a oznámit pronajímateli jakékoli potřebné opravy.

Dodržování pravidel - Nájemce je povinen dodržovat pravidla domu a nevytvářet nepřiměřený hluk nebo rušení.

Práva pronajímatele

Právo na platbu - Pronajímatel má právo požadovat pravidelnou platbu nájmu.

Právo na inspekci - Pronajímatel má právo na pravidelnou inspekci nemovitosti, avšak s předchozím upozorněním a v rozumném čase.

Právo na výpověď - Pronajímatel může nájemní smlouvu vypovědět, pokud nájemce porušuje smlouvu nebo zákon.

Povinnosti pronajímatele

Zajištění obyvatelnosti - Pronajímatel je povinen zajistit, aby byla nemovitost obyvatelná a splňovala všechny zákonné normy.

Opravy a údržba - Pronajímatel je povinen provádět nezbytné opravy a údržbu nemovitosti.

Respektování soukromí - Pronajímatel musí respektovat soukromí nájemce a nesmí bez důvodu vstupovat do nemovitosti.


Tento článek je pouze informativní a nezahrnuje všechny možné aspekty nájemních vztahů. Pro konkrétní situace je vždy nejlepší konzultovat s odborníkem na nemovitosti nebo s právním zástupcem. 

Hledáme nemovitosti ve Zlíně a okolí

Zdarma oceníme Vaši nemovitost k prodeji

Odměna za tip nemovitosti na prodej nebo pronájem

Nabízíme kompletní profesionální realitní služby