NÁJEM LZE ZVYŠOVAT

Publikováno: 20.9.2019

Lze nájem zvyšovat?

Jednou z možností, jak zvýšit nájemné, je využití tzv. inflační doložky. Nájemné pak může být každý rok pravidelně zvyšováno podle míry inflace, tedy podle celkového růstu spotřebitelských cen.
 
Pronajímatel – majitel nemovitosti si může inflační doložky do nájemní smlouvy zanést, musí v ní ale být uvedeno, že se bude zvyšovat podle konkrétní míry inflace.V nájemní smlouvě musí být dále určeno, k jakému datumu bude docházet ke zvyšování nájemného. Zvyšovat nájemné  za pomocí inflační doložky lze pouze jen jednou ročně.
Ke zvyšování nájemného pak dochází automaticky, tedy pronajímatel nemusí nájemce k placení zvýšeného nájemného vyzývat. Je však na zvážení, zda neuzavřít písemnou či ústní dohodu.
Zvyšování plateb za služby, které jsou spojené s užíváním bytu:
Zde platí, že platby za služby by měly odpovídat skutečným nákladům na ně. Lze je tedy zvýšit jen při růstu cen, a inflační doložkou tedy nelze platby za služby zvyšovat.
Obecně platí, že nájemné může být z důvodu inflace zvýšeno buď na základě pravidel obsažených v občanském zákoníku, nebo dohodou mezi nájemcem a pronajímatelem. Dohoda má přitom před zákonem přednost. Dohodou mezi pronajímatelem a nájemcem lze také zvyšování nájemného dopředu úplně zakázat. Jestliže je smluvní ujednání o zvyšování nájemného neplatné nebo chybí, řídí se zvyšování zákonem.


Podle občanského zákoníku může být nájemné zvýšeno až poté, co pronajímatel nájemci písemně zvýšení navrhne. Do jaké míry pak může být nájemné zvýšeno, záleží kromě jiného i na postoji nájemce ke zvýšení.
Souhlasí-li se zvýšením, může nájemné vzrůst jednou ročně a zvýšení nesmí přesáhnout hranici 20 procent včetně zvýšení, ke kterému došlo v posledních třech letech.

Jitka Slováčková, EURO REALITY ZLÍN
 

Hledáme nemovitosti ve Zlíně a okolí

Zdarma oceníme Vaši nemovitost k prodeji

Odměna za tip nemovitosti na prodej nebo pronájem

Nabízíme kompletní profesionální realitní služby